Stand van zaken Museum De Ronde Venen, december 2020.

Het bestuur van de Stichting Museum De Ronde Venen heeft in de afgelopen vier jaar al het mogelijke ondernomen om een ambitieus nieuw Veenmuseum mogelijk te maken. Voor de realisatie van het nieuwe museum was het bidboek een belangrijke mijlpaal. Nadat dit in september 2018 was voltooid, werd het echter stil rond het nieuwe museum. In volgende fase kwamen namelijk veel zaken aan het licht die de totstandkoming in de weg zaten.

De realisatie van een dergelijk ambitieus museum zou een extreme belasting voor het management van Jachthaven Motel Borger hebben betekend. Daar komt bij dat de ontwikkelingen rond musea in Corona-tijd de financiële exploitatie buitengewoon onzeker zouden maken. Ondersteuning door overheden en sponsoren kwam eveneens op losse schroeven te staan. Na alle alternatieven te hebben onderzocht, heeft het museumbestuur in het afgelopen jaar geconcludeerd, dat een nieuw Veenmuseum alleen mogelijk is als kleinschalig particulier museum.

De familie Borger heeft zich bereid verklaard deze weg verder te onderzoeken. Zij willen als onderdeel van de bedrijfsvoering nieuwe plannen voor een kleinschaliger Veenmuseum op het jachthaventerrein ontwikkelen. Dat maakt het besturen van de Stichting Museum De Ronde Venen tot een taak voor een nieuw bestuur, bestaande uit de particulieren die zich sterk hebben gemaakt voor deze nieuwe plannen, de familie Borger.

Het oude bestuur heeft in samenspraak met het nieuwe bestuur een onafhankelijke deskundige commissie ingesteld, die de komende anderhalf jaar de gehele collectie van meer dan 4000 objecten onder de loep zal nemen. Doel van deze commissie is te komen tot een compacte, representatieve serie objecten, waarmee de geschiedenis van de ontginning van de veengronden en het veensteken goed aan een breed publiek duidelijk kan worden gemaakt. De objecten die hier geen plek in verdienen zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar, dan wel beschikbaar gesteld aan andere organisaties van algemeen maatschappelijk nut.

Vijf leden van de familie Borger vormen met ingang van 15-12-2020 het nieuwe bestuur van de Stichting Museum De Ronde Venen. Het nieuwe bestuur heeft op 14-12-2020 decharge aan het oude bestuur verleend.

Het oude bestuur van Stichting Museum De Ronde Venen dankt iedereen met wie zij de afgelopen vier jaar heeft samengewerkt en wenst het nieuwe bestuur veel succes met de realisering van de plannen voor een nieuw Veenmuseum.

Het oude bestuur bestond uit:

Paul Dirken, voorzitter, Epco Ongering, secretaris, Stefan Oussoren, penningmeester en de leden Els Reijnders, Aales van Leeuwen Sr, Peter Freriks en Jos Borger.

Het nieuwe bestuur van de Stichting Museum de Ronde Venen bestaat uit:

Jos Borger, voorzitter, Tamara Borger, secretaris, José Borger-Meijer penningmeester en de leden Mischa Borger en Yordy Borger.

info@museumderondevenen.nl